Cookies

Tập tin Cookies là một tệp có thông tin được truyền trên trang web và tệp này được lưu trữ trên thiết bị của người dùng.

Nội dung của cookie không cho phép xác định người dùng và theo đó, các tệp khác trên thiết bị của người dùng không khả dụng. Cookies có thể bao gồm tên trang web, ngày, giờ và v.v., nó được gán một số độc nhất mà người dùng có thể nhận ra nó.

Cookie đã lưu cho phép bạn nhận ra máy tính của khách hàng, do đó, khi khách hàng truy cập lại trang web hoặc mục nào đó trên trang web, sẽ có cơ hội tránh nhập lại dữ liệu. Cookie cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web và được sử dụng để giúp phát triển trang web và làm cho nó thân thiện hơn với người dùng, giúp xác định và hiểu mong đợi của người dùng và hiển thị một số quảng cáo nhất định trên các trang web khác nhau cho các đối tượng mục tiêu thích hợp, dựa trên các lượt truy cập trước đó vào trang web.

Người dùng dịch vụ bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi các cài đặt liên quan đến cookies.

Những cài đặt này có thể được thay đổi, bật/tắt xử lý cookies tự động.

Thêm thông tin về Cookies:

Thông tin về cách khách truy cập có thể từ chối các tập tin cookise được sử dụng của Google, các sở thích quảng cáo của Google hoặc từ chối các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, tập tin Cookies được sử dụng, trang từ chối mạng quảng cáo chủ động.

Tập tin Cookies trên trang web này có thể dễ dàng được chấp nhận hoặc từ chối: tôi đồng ý / không đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookies.

Xin lưu ý rằng các tập tin cookies được sử dụng không thể làm hại thiết bị của bạn. Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất và hoạt động trang web đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên lưu lại tập tin cookies, trong trường hợp đó có thể sử dụng đầy đủ nội dung có sẵn và các chức năng trang web được cá nhân hóa.